nidal-algafari

nidal-algafari

Три имена

Нидал Ахмад Алгафари

Дата на раждане

18.12.1965 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

Кап. Светлин Димитров Петров на 08.11.1988 г., регистриран на 25.11.1988 г.

Ръководил го служител

Кап. Светлин Димитров Петров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление 06-09-02

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Наско

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони обр. 4 - 2 бр.; лично дело IА-37198; работно дело IР-17987.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Изпълнителен директор от 07.06.2002 г. до 06.06.2004 г.

 

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Нидал Ахмад Алгафари към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

http://ruturl.com/EhN