darik

darik

darik

Радосвет Крумов Радев (Шеф на “Дарик” радио )

Псевдоними Карак

ДОНОСНИК НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ !

Радосвет Крумов Радев,шеф на “Дарик” радио е агент на Държавна сигурност !

Три имена Радосвет Крумов Радев (Шеф на “Дарик” радио ) !

Дата на раждане 21.07.1960 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Александър Савов на 17.08.1988 г., регистриран на 23.08.1988 г.
Ръководил го служител о. р. Александър Савов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Карак
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. “Карак”; писмо вх. № 2865/ 1990 г. с искане да бъдат заличени от всички картотеки данните за аг. “Карак”.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Собственик в “РИНГ-С.В.” АД
Изпълнителен директор в “Дарик радио” АД

http://bgtimes.weebly.com/darik.html

................................................................

http://bg-mass-media.tumblr.com/darik